Start za:
1
6
8
separator
2
2
separator
2
3
separator
5
9
  dni      godzin      minut     sekund

Organizatorzy

 

.

Aktualności

Kilka słów o naszym Partnerze PZU Inwestycje

PZU Inwestycje to pion inwestycyjny Grupy PZU, odpowiedzialny za zarządzanie aktywami własnymi oraz aktywami na zlecenie klientów zewnętrznych. Głównym filarem PZU Inwestycje jest TFI PZU - podmiot zarządzający kilkudziesięcioma miliardami złotych.

CDI KB sp. z o.o. Partnerem Biegu Kamienna 5!

CDI KB sp. z o.o. wchodzi w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ IMMOBILE S.A. (dalej GKI)

CDI KB sp. z o.o. w sposób ciągły realizuje w całej Polsce poprzez cztery biura regionalne zlokalizowane w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu oraz w Łodzi  kilkadziesiąt projektów, pełniąc funkcję Generalnego Realizatora Inwestycji/Generalnego Wykonawcy/Generalnego Realizatora Robót oraz Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego. Inne świadczone  usługi to przeglądy techniczne, audyty, ekspertyzy i inne.

Czytaj więcej...